بورس کالا

بورس کالا

بورس کالا

بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشواری های ساختاری زیادی روبرو بوده است. مهمترین این مشکلات را می توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

  • نوسانات کاذب قیمت محصولات ناشی از ارتباط نامشخص و نامناسب میان عرضه و تقاضا
  • عدم امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت
  • فقدان یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید، واردات صادرات و مصرف درجهت اطلاع رسانی به بازار و تصمیم گیری مطلوب
اطلاعات بیشتر

 

بورس کالا کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران

بازارهای بورس کالا

بازار فیزیکی

بازار مشتقه

بازار مالی

راهنمای خرید از بورس کالا

ثبت و پذیرش مشتری

خرید از بورس کالا

راهنمای درج و پذیرش کالا

بازار فرعی

بازار فیزیکی

فرم های بازار فرعی

فرم های بازار فیزیکی

شماره حواله