جزئیات خبر
بازگشت حقیقی ها به بورس


: بازار سرمایه در نیمه ابتدایی امسال در حدود 70 درصد بازدهی داد و شاخص کل از محدوده 179 هزار واحد به ارتفاع 302 هزار واحدی رسید. در روزهای ابتدایی مهر ماه نیز روند صعودی بازار همچنان ادامه داشت. به طوری که شاخص کل تا ارتفاع 327 هزار واحدی ارتقا یافت و صعود بی سابقه ای را به ثبت رساند. اما از حدود یک ماه قبل و با رسیدن شاخص کل به این قله بازار شکل اصلاح به خود گرفت. همزمان با روند صعودی شاخص کل، آمار ارزش معاملات خرد نیز رو به افزایش بود. به طوری که ارزش معاملات سهامداران حقیقی که در هفته های ابتدایی مرداد ماه امسال در حدود 700 تا 800 میلیارد تومان بود ، در عرض دو ماه به بیش از 4،000 میلیارد تومان رسید.
ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.

ارسال نظرات